• inner-head

شیر دروازه فولادی فورج شده

  • BB Forged Steel Gate Valve DN15-DN100

    شیر دریچه فولادی فورج BB DN15-DN100

    قسمت باز و بسته شدن شیر دروازه فولادی آهنگری یک دروازه است و جهت حرکت دروازه عمود بر جهت سیال است.شیر دروازه فولادی فورج شده فقط می تواند کاملاً باز و کاملاً بسته شود و نمی توان آن را تنظیم یا گاز داد.دروازه شیر دروازه فولادی فورج دارای دو سطح آب بندی می باشد.دو سطح آب بندی دریچه گیت مدل پرکاربرد یک گوه را تشکیل می دهند و زاویه گوه با پارامترهای شیر تغییر می کند.حالت های حرکت شیر ​​دروازه فولادی آهنگری عبارتند از: دستی، پنوماتیک، برقی، اتصال گاز و مایع.
    GW تولید کننده دریچه دریچه ای فورج شده با کلاه پیچ و مهره است.
    دریچه مشابه طراحی شده است.